Házirend és jegyvásárlási szabályzat

Tisztelt Vendégeink!

Az Élménybirtok tulajdonosa, a HELLA’91 Kft., és üzemeltetője, az Élménybirtok Kft. nagy hangsúlyt helyez Vendégei biztonságára, és törekszik arra, hogy ezt az ide látogató Vendégek is szem előtt tartsák. Ennek érdekében csak olyan Látogatók belépését engedélyezzük az Élménybirtok területére, akik elfogadják és betartják az Élménybirtok alábbiakban részletezett HÁZIRENDjét.
Felhívjuk Kedves Vendégeink figyelmét, hogy a belépőjegy megváltásával a HÁZIRENDet, illetve az Élménybirtok Jegyvásárlási Szabályzatát automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Biztosra vesszük, hogy minden Kedves Vendégünk együttműködésére számíthatunk abban, hogy az Élménybirtok minden Látogatónk számára biztonságos és minél felhőtlenebb szórakozást nyújthasson. Kedves Vendégeink biztonságára a Birtokon biztonsági személyzet vigyáz.

HÁZIREND

1. Az Élménybirtokra minden személy a jelen HÁZIREND és a Jegyvásárlási Szabályzat hatálya alá tartozik. A belépőjegy megvásárlásával Vendégeink a jelen HÁZIREND és az Élménybirtok Jegyvásárlási Szabályzat hatályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Azon személyeket, akik a birtok területén belül a HÁZIRENDbe ütköző magatartást tanúsítanak, az Élménybirtok biztonsági szolgálata, ill. a rendőrség a birtok területéről való távozásra szólíthatja fel, ill. kivezetése iránt intézkedhet. Ezen személyek távozásra kényszerítése nem szünteti meg az Élménybirtok tulajdonosának, üzemeltetőjének azon jogait, amelyek a területén tanúsított magatartásból kifolyólag ezen személyekkel szemben jogszabály szerint megilletik. Az Élménybirtok területén belül minden látogató köteles a biztonsági személyzet, a Birtok egyéb személyzete, ill. a rendőrség által adott felszólításoknak eleget tenni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani. A jelen HÁZIREND minden Kedves Vendégünk biztonságát és zavartalan szórakozását hivatott biztosítani, ezért biztonsági szolgálatunk és minden munkatársunk feladata, hogy annak betartatásáról gondoskodjon.

2. Az Élménybirtok üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az olyan személyek belépését a létesítmény területére, ill. onnan való távozásra szólíthatja fel, és kivezettetheti azon személyeket, akik:
a.) lázasak, fertőzőek vagy sérült nyílt sebfelülettel rendelkeznek, kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt állnak vagy ittasak,
b.) olyan magatartást tanúsítanak az Élménybirtok területén belül, amely az üzemeltető megítélése szerint a többi vendég szórakozását hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolhatja,
c.) fenyegető vagy sértő szavakat, kifejezéseket használnak, vagy egyéb olyan módon viselkednek, amely a nyugalom megzavarására alkalmas,
d.) nem tartják be az írásos vagy szóban közölt biztonsági előírásokat, ill. olyan módon viselkednek, amellyel saját vagy más Látogatók biztonságát veszélyeztethetik.

3. Az Élménybirtok területére érkező minden Látogató köteles belépőjegyet váltani, azt az itt tartózkodás ideje alatt végig megőrizni, és a biztonsági szolgálat kérésére felmutatni. Minden olyan személy, aki érvényes belépőjegy nélkül tartózkodik az Élménybirtok területén, vagy az ily módon történő belépést megkísérli, kitiltható a létesítmény területéről. Az Élménybirtok területéről való kilépéssel a jegy érvénytelenné válik, az adott napon ismételt visszalépésre ugyanazzal a jeggyel csak különös méltánylást érdemlő esetben, egyedi elbírálás alapján és a biztonsági szolgálat által elvégzett azonosítás esetén van lehetőség. Érvényes Élménybirtok belépővel rendelkező szállóvendégeinkre az utóbbi szabály nem vonatkozik.

4. Az Élménybirtok üzemeltetője törekszik arra, hogy a lehető legtöbb előadás megtekintését és egyéb programban való részvételt biztosítsa Látogatói számára. Emellett azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés és a belépő árának bármilyen mértékű visszatérítése nélkül megváltoztassa az Élménybirtok működési vagy az egyes produkciók előadási rendjét, részben vagy egészben átmenetileg lezárja a Birtokot, korlátozza a bebocsátható személyek számát, vagy a Birtok korlátozott befogadóképessége, az időjárási körülmények, ill. bármely különleges esemény miatt a Vendégek biztonsága és a rend fenntartása érdekében felfüggessze valamely előadást vagy programot. Az Élménybirtok befogadóképességére tekintettel naponta maximum 1000 fő látogató belépését engedélyezzük a létesítmény területére.

5. A belépőjegyek nem átruházhatók, nem cserélhetők vissza, azok árát vissza nem térítjük, és bármilyen, illetéktelen személy által elvégzett változtatás folytán érvénytelenné válnak. A jegyek nem jogosítanak belépésre olyan produkciókra, eseményekre, amelyek látogatása a csak arra szóló külön belépővel történhet. A belépőjegy által fedezett szolgáltatások körét az Élménybirtok Jegyvásárlási Szabályzata tartalmazza.

6. 12 éven aluli gyermekek az Élménybirtok területén csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. Szellemi fogyatékos, gyengén látó, illetve hallássérült vendégek csak állandó kísérő felügyeletével tartózkodhatnak a létesítmény területén.

7. Tilos a létesítmény területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, balesetet okozó tárgyat bevinni, (az Élménybirtok által a produkciók, játékok részeként a Vendégek részére biztosított felszerelésen kívül) szúróeszközöket, fegyvert, pirotechnikai eszközöket, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, ill. közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni. A biztonsági szolgálat a főbejáratnál ruházat átvizsgálást és személyi motozást hajthat végre, amelyhez a Látogató a HÁZIREND elfogadásával hozzájárul.

8. Építési területre és a vendégek elől elzárt területre tilos belépni.

9. A Birtok területére alkoholos italt behozni tilos, ezt a bejáratnál a biztonsági szolgálat ellenőrizheti.

10. Tilos szükségtelenül zajt kelteni, vagy bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a többi vendéget zavarhatja. Szigorúan tilos a kerítésekre, falakra vagy az épületekre felmászni, a Birtok épületeit vagy berendezéseit bármilyen módon rongálni, mely utóbbi büntetni rendelt tevékenység esetén az Élménybirtok tulajdonosa minden esetben él a Büntető Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogaival.

11. Tilos a Birtokon olyan ruházatot viselni, amelyet az Élménybirtok biztonsági szolgálata a többi vendéget sértőnek ítél meg. Vendégeink kötelesek az Élménybirtokon megfelelő ruházatot (ezen belül minden esetben lábbelit és az évszaknak megfelelő felsőruházatot) viselni, tekintettel arra is, hogy produkcióink nagy része szabadtéren zajlik. Kérjük Vendégeinket, hogy arra alkalmas (lehetőleg lapos talpú) lábbeliben látogassák meg létesítményünket. A nem megfelelő lábbeli viseléséből adódó balesetekért nem vállalunk felelősséget.

12. Az Élménybirtok területére 40 kg-ot meg nem haladó súlyú kutyák és egyéb háziállatok behozhatók, azonban az istállóba, a madaras és lovas lelátókra nem vihetők fel, és a belépéskor kötelező oltási bizonyítványuk bemutatása, valamint a létesítmény területén az eb- és egyéb állattartásra vonatkozó szabályok betartása (póráz és szájkosár alkalmazása). Az állatsimogatóban, az istállóban, ill. madaras és lovas előadásaink közben a lelátón és azon kívül is Tisztelt Vendégeink kötelesek szigorúan betartani az állatsimogató vagy a lelátó rendjét, ill. kötelesek munkatársaink állatok kezelésére vonatkozó figyelmeztetéseinek eleget tenni. Az istállóba kizárólag munkatársaink kíséretében lehet belépni.

13. A lelátókon és az állatsimogatóban, ill. az Élménybirtok minden épületében tilos a dohányzás, erre kizárólag a kijelölt helyeken van lehetőség.

14. Az Élménybirtok bármely produkciójáról videó- vagy hangfelvételt készíteni szigorúan tilos. Ezen jog kizárólag az Élménybirtok tulajdonosát, ill. üzemeltetőjét illeti meg. Amennyiben ezen magatartással valamely vendégünk az erre irányuló felszólítás esetén sem hagy fel, munkatársaink az esetről jegyzőkönyvet vesznek fel, és cégünk gyakorolja a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a Polgári Törvénykönyv által részére biztosított jogokat. Fotók kizárólag magáncélú felhasználásra készíthetők.

15. Az Élménybirtok területén belül kizárólag a Birtok tulajdonosa vagy üzemeltetője által erre feljogosított személyek árulhatnak vagy kínálhatnak megvételre bármilyen terméket vagy szolgáltatást.

16. Az Élménybirtok látogatása során a Vendégeket ért esetleges károkért a Birtok tulajdonosa, ill. üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve ebbe bármilyen esetleges kényelmetlenséget, vagyoni vagy nem vagyoni kárt is, amely a Vendéget az Élménybirtok produkcióinak megtekintése, vagy az Élménybirtok esetleges lezárása / kiürítése során érte.

17. Az Élménybirtok tulajdonosa, üzemeltetője, ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek az Élménybirtok produkcióiról időről-időre fotó-, ill. videó felvételeket készítenek, amely felvételeken a látogatók is szerepelhetnek. A jelen HÁZIREND elfogadásával Vendégeink hozzájárulnak ahhoz, hogy az Élménybirtok tulajdonosa, üzemeltetője (ill. általa erre feljogosított szervek vagy személyek) ezen felvételeket időbeli korlátozás nélkül bármilyen promóciós, reklám- vagy hirdetési tevékenységük során szabadon, bármilyen formában felhasználják. Vendégeink elismerik továbbá, hogy az ezen felvételekkel kapcsolatos szerzői jogok kizárólagosan az Élménybirtok tulajdonosát, üzemeltetőjét (ill. adott esetben általa erre feljogosított szerveket vagy személyeket) illetik.

18. Gyermekcsoportok esetén a csoport vezetője a belépés előtt köteles megnevezni a gyermekekért felelős nagykorú kísérőt. Az Élménybirtokon való tartózkodás ideje alatt a megnevezett nagykorú kísérő (vagy kísérők) felelős(ek) a gyermekek felügyeletéért, biztonságukért és mindenfajta károsodástól való megóvásukért.

19. Látogatóink az Élménybirtok minden produkcióját saját felelősségükre látogatják, ill. vesznek részt azokban, beleértve a keresőjátékokat is. Kérjük, hogy saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében minden esetben vegyék figyelembe és kövessék a kihelyezett figyelmeztető táblák és feliratok által közölt, ill. a munkatársaink által adott előírásokat és tanácsokat, különös tekintettel arra, hogy az Élménybirtokon a középkor plasztikus bemutatása folyik, amely a korabeli fegyverek és kézműves eszközök kipróbálását is magába foglalja.

20. A talajviszonyok miatt, egyes időjárási körülmények (hó, eső) esetén az Élménybirtokon belül a talaj több helyen csúszós lehet. Kérjük, hogy Vendégeink ezt vegyék figyelembe a közlekedés során. Az Élménybirtok területén lévő tavakba bele-, ill. a fagyott víztükörre rámenni, a tavakat szennyezni, az Élménybirtok környezetét, élővilágát bármely módon károsítani tilos. A fenti előírások megsértéséből adódó balesetekért és károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

21. Az Élménybirtok területén esetleg bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Birtok üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. Bármilyen panaszt később csak akkor veszünk figyelembe, ha azt Tisztelt Vendégünk az Élménybirtok elhagyása előtt közli munkatársainkkal, akik erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek elmaradása esetén, a Birtok elhagyása után semmilyen reklamációt nem fogadunk el.

22. Az Élménybirtok területén az Állatsimogatóban és a lovas istállóban a kiírások be nem tartásából bekövetkező, a vendég önhibájából adódó balesetekért a Birtok üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

23. Az Élménybirtok területén ellopott vagy elveszett tárgyakért az Élménybirtok tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget, ezért kérjük, hogy értékes vagyontárgyaikat szíveskedjenek a főbejáratnál lévő érték- és csomagmegőrzőnkben elhelyezni.

24. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a hangszóróból kapott, illetve a Birtok biztonsági szolgálatának, dolgozóinak utasításait.

25. Amennyiben valamely Vendégünk a jelen HÁZIREND szándékos vagy gondatlan megszegésével az Élménybirtok tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Kiskorú látogatóink által okozott károkért felnőtt kísérőjük (kísérőik), ennek hiányában törvényes képviselőjük felel.

26. Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy az Élménybirtok koncepciójának egyik pillére az oktatás, amelynek keretében a Birtokon különböző szakmákat képviselő gyakornokokat is foglalkoztatunk. Kellő szakmai tapasztalat hiányában tevékenységük során ők nem tudják a munkatársainktól egyébként megszokott szakmai színvonalat nyújtani Önöknek, így kérjük, hogy türelmükkel és megértésükkel segítsék őket szakmai gyakorlatuk megszerezésében. Köszönjük.

27. Vendégeink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban, vagy írásban megtenni. A vásárlók könyve a jegypénztárnál áll a Vendégek rendelkezésére. A Birtok vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.
Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
A HÁZIREND megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Bikal, 2018. november 1.

Kollár László ügyvezető (Hella’91 Kft.)
Kollár Kinga (Élménybirtok Kft.)

ÉLMÉNYBIRTOK JEGYVÁSÁRLÁSI SZABÁLYZAT

1. Az Élménybirtokra szóló belépőjegyek előzetesen online megvásárolhatók, lefoglalhatók, ill. foglalás nélkül, a helyszínen is megvásárolhatók. Kérjük Tisztelt Vendégeinket, hogy amennyiben lehetséges, szíveskedjenek belépőjegyüket előre lefoglalni, mert az Élménybirtok korlátozott befogadóképessége miatt egyes produkciók megtekintésének lehetőségét csak azon látogatóink számára tudjuk biztosítani, akik munkatársaink által visszaigazolt előzetes bejelentkezés alapján érkeznek hozzánk.

2. A belépőjegy megvásárlásával Tisztelt Vendégünk az alábbi szolgáltatások igénybe vételére válik jogosulttá:
a) az Élménybirtokon működő minden nyitva lévő kézműves műhely meglátogatása, az ott folyó kézműves tevékenység megtekintése
b) az Élménybirtok területén a nap folyamán előadott rövidebb életképek, improvizatív előadások megtekintése,
c) napi 1 színházi és 1 lovas előadás megtekintése. Mivel madaras színpadunk lelátója 450 fő, lovagi küzdőterünk lelátója pedig 1000 fő befogadására alkalmas, ezen produkciók megtekintésének lehetőségét csak azon látogatóink számára tudjuk garantálni, akik online vásárolnak jegyet vagy munkatársaink által visszaigazolt előzetes bejelentkezés alapján érkeznek hozzánk.

3. A belépőjegy ára által nem fedezett szolgáltatásaink, amelyek csak külön díj fizetése ellenében vehetők igénybe:
a) az Élménybirtok vendéglátó egységeiben történő fogyasztás,
b) az Élménybirtok kézműves műhelyeiben, illetve ajándékboltjában történő vásárlás,
c) részvétel az Apródképző foglalkozásain, illetve egyéb, előzetes bejelentkezéshez kötött csoportos foglalkozásokon,
d) részvétel a keresőjátékokban (az ehhez készült füzetecske megvásárlásával).

4. Vendégeink a jegy megvásárlásával elfogadják a HÁZIRENDet és a Jegyvásárlási Szabályzatot, amely olvasható honlapunkon, az Élménybirtok főbejáratánál és területén több helyen. Tisztelt Vendégünk kérésére a HÁZIREND és az Élménybirtok Jegyvásárlási Szabályzat teljes szövegének kinyomtatott változatát a rendelkezésére bocsátjuk.

5. Élménybirtokunk nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

/nyitvatartas

6. A fenti nyitvatartási időn belül az Élménybirtok tulajdonosa és üzemeltetője igyekszik biztosítani, hogy Tisztelt Vendégei a belépőjegy megvásárlásával a lehető legtöbb produkciót tekinthessék meg, ill. legyenek azok interaktív résztvevői. A tulajdonos és az üzemeltető azonban fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben ezt szükségesnek ítéli – bármikor megváltoztassa az Élménybirtok programját és nyitvatartási rendjét.

7. A belépőjegyek a vendégek által 3. személyek részére nem átruházhatók. Minden, az Élménybirtokra belépő Kedves Vendégünknek érvényes belépőjeggyel kell rendelkeznie, amelyet köteles itt tartózkodása alatt végig megőrizni.

8. Az árak bruttó eladási árak, és az áfát tartalmazzák. Diákjegy érvényes diákigazolvánnyal, nyugdíjas jegy nyugdíjas igazolvánnyal, illetve mozgássérült jegy mozgássérült igazolvánnyal váltható a fenti kedvezményes árakon. A belépő 6 év alatt ingyenes. A családi I kategória: 2 fő felnőtt és 1 fő 6-18 év közötti gyerek. A családi II kategória: 2 fő felnőtt és 2 fő 6-18 év közötti gyerek.

/arak

9. A jegyek árát nem térítjük vissza.
A Jegyvásárlási Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
Bikal, 2018. november 1.

Kollár László ügyvezető (Hella’91 Kft.)
Kollár Kinga (Élménybirtok Kft.)